Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Enhetsleder / rektor. Nord-Trøndelag. Noruega

Búsqueda en Noruega (Nord-Trøndelag) de Directores de servicios de educaciónClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación.
Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Education managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Inderøy kommune er en spennende arbeidsplass med mange muligheter. Kommunen er en stor organisasjon under stadig utvikling. Vi er rundt 600 medarbeidere i forskjellige profesjoner og roller som utfører varierte og meningsfylte oppgaver for kommunens befolkning

Ved Sandvollan skole og barnehage i Inderøy er det ledig stilling som enhetsleder/rektor med tiltredelse fra 1.8.2017.

Id.nr. 559/17. Enhetsleder/rektor ved Sandvollan skole og barnehage

Enhetsleder/rektor har hovedansvar for tjenestene skole, SFO og barnehage. Oppvekstsentret er organisert med enhetsleder og rektor i skolen og styrer i barnehagen. Sandvollan skole er en fulldelt 1 - 7 skole med 115 elever og 20 ansatte. Sandvollan barnehage har fire avdelinger med ca. 60 plasser og styrer i 100 % stilling. Det er fortiden ikke tillagt undervisning til stillingen som rektor.

Vårt verdisyn oppsummeres i:

Kunnskap - en skole der elevene tilegner seg grunnleggende ferdigheter.

Vennskap - en skole der alle blir godtatt og viser respekt og omtanke for hverandre.

Glede - en skole preget av de gode opplevelsene i et positivt miljø.

 Inderøy kommune har fokus på et helhetlig dannings- og utdanningsløp, og det skal være naturlig sammenheng mellom barnehagen og skolen som læringsarena. Skolen har følgende satsningsområder: Et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring, vurdering for læring og leseopplæring/SOL.

Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy har fokus på gjennomgående god skoleledelse og god samhandling for barn og unge. Kvalitetsplan for barnehagene i Inderøy sier at barnehagene skal jobbe med pedagogisk dokumentasjon som arbeidsform. Satsingsområder i barnehagen er gjennomgående god ledelse, språk og begrepsutvikling, fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse.

Enhetsleder/rektor rapporterer direkte til rådmannen og inngår i rådmannens ledergruppe. Enhetsleder/rektor har totalansvar for drift og utvikling på området og delansvar for totaliteten i det kommunale tjenestetilbudet. Totalansvaret omfatter tjenestekvalitet, økonomistyring, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, samhandling med interne og eksterne enheter mv.

Kvalifikasjoner Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse, må være oppfylt. Utdanning i ledelse vektlegges.  Videre legges det vekt på følgende: - ledererfaring - evne til å motivere og veilede medarbeidere - erfaring fra utviklingsarbeid i skoleverket- evne til å lede og fornye skole i henhold til overordnede mål- evne til å tenke helhetlig rundt barn og unges oppvekstmiljø- digital kompetanse

Dersom lederutdanning mangler, vil lang ledererfaring kunne kompensere for kravet om formell utdanning. Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til assisterende rådmann Randi Tessem tlf 905 52 822 og  enhetsleder/rektor Thomas Herstad tlf 911 56 566 eller Hege Svendsen hos Fremo Bemanning og Utvelgelse tlf 905 87 920

Lønn etter avtale. Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner her - søknadsskjema.  Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknader som ikke er påført id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert. Søknadsfrist 19.06.17

Søknad sendes: Vennalivegen 77670 INDERØY

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Nord-Trøndelag.

Ver 97 ofertas de trabajo en "Nord-Trøndelag" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: INDERØY KOMMUNE ADMINISTRASJON.

Dirección: Vennalivegen 7 7670 INDERØY.

Contacto: Randi Tessem/Thomas Herstad

Teléfono: 74124200.

Ver las 74 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Visedekan for profesjonsutdanningene ved Handelshøyskolen. Noruega, 11 Ago. 2017.

Rektor. Noruega, 11 Ago. 2017.

Rektor/enhetsleder. Noruega, 11 Ago. 2017.

Avdelingsleder - Ullandhaug skole - Stavanger kommune. Noruega, 10 Ago. 2017.

Virksomhetsleder/rektor. Noruega, 06 Ago. 2017.

Assisterende rektor/avd.leder - Holtet videregående skole. Noruega, 27 Jul. 2017.

Fagleder. Noruega, 21 Jul. 2017.

Avdelingsleiar Vaksenopplæringa (Ref.nr: 465). Noruega, 15 Jul. 2017.