Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

ehitusspetsialist. Kirde-Eesti. Estonia

Empleos en Estonia (Kirde-Eesti) de Técnicos en ingeniería civilClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ingeniería civil.
Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Loodus- ja inseneriteaduste abispetsialistid : Füüsika- ja inseneriteaduste tehnikud : Ehitustehnikud.

Descripción de la oferta de trabajo:
* omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; * omama kõrgharidust ehituse alal; * omama ettekujutust ehitusest ning tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama töökogemust; * tundma ehitisregistrit ning omama menetlemistoimingute läbiviimise oskust; * omama hankemenetluse läbiviimise kogemust tellija ja töövõtja rollis; * valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil; * oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel; * olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes. ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseaduse ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Jõhvi vallas.huvitavat ja vastutusrikast tööd; kaasaegseid töötingimusi; arengu- ja koolitusvõimalusi Dokumendid esitada eesti keeles 30.juuniks 2017 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johviReemplazar por una arrobajohvi.ee. Lisainfo telefonidel 3363742 või 5134441 Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: * kirjalik avaldus; * töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; * elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; * motivatsioonikiri tulevasest tööst ehitusspetsialistina; * muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: Kirde-Eesti.

Ver 127 ofertas de trabajo en "Kirde-Eesti" (Estonia).

Fecha de inicio: 12/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Lenguas exigidas: estonio: (notable) ,ruso: (bueno) .

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Vadim Ivlijev, vadim.ivlijevReemplazar por una arrobajohvi.ee, 5134441

Empresa: Jõhvi Vallavalitsus.

Dirección: Kooli tn 2, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond.

Contacto: Vadim Ivlijev

Email: vadim.ivlijevReemplazar por una arrobajohvi.ee

Teléfono: 5134441.

Ver las 262 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ingeniería civil ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

ehituseelarvestaja. Estonia, 14 Jul. 2017.

KVJ (ja/või) VK süsteemide projekteerija. Estonia, 11 Jul. 2017.

ehituse eelarvestaja. Estonia, 30 Jun. 2017.

ehitusspetsialist. Estonia, 12 Jun. 2017.