Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Benterud skole søker lærer med spes.ped.kompetanse - Lørenskog kommune

Búsqueda en Noruega (Akershus) de Maestros de enseñanza primariaClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.
Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn ogmangfoldig kommuneLørenskog kommune har en sentral beliggenhetmellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvorsentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunenhar ca. 37 000 innbyggere og 2200 ansatte. Vi har et unikt oppdrag ved atvi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidigsom kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for åsikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både påegne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskogkommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommentil oss!  Les mer her

 

Benterud skole er en skole for fremtiden. Hvis du ønsker å være med på spennende og lærerike prosjekter er du kanskje vår nye kollega! Benterud skole legger vekt på kunnskap og mestring. Vi har som mål å skape et trygt og inkluderende miljø for nysgjerrige og aktive barn. Videre har vi som mål å bidra til faglig og personlig utvikling for alle elever.Elevene våre skal oppleve inkludering og mestring i skolehverdagen. Vi har som mål at all undervisning skal være av høy kvalitet. Et av satsingsområdene er derfor tilpasset undervisning. Skolen vektlegger et godt samarbeid med de foresatte. Skolen er i ferd med å forberede implementering av Ipad 1:1. Oppstart i løpet av skoleårets første uker. Det vil bli gitt god opplæring og det er forventet at alle lærere bruker Ipad i undervisningen. Benterud skole er på vei til å bli PALS-skole og sammen med Ipad 1:1 vil være dette være spennende utviklingsarbeid for skoleåret 2017/2018. Personalet er organisert i team som samarbeider tett.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av undervisning og oppfølging av elever i hele klasser og spesialundervisning med enkeltelever og mindre grupper, samt planlegging, gjennomføring og evaluering av det spesialpedagogiske tilbudet med utgangspunkt i Individuell opplæringsplan (IOP). Skole-hjem samarbeid er en viktig faktor i dette arbeidet.KvalifikasjonerGodkjent allmennlærer utdanning/ grunnskolelærer utdanning 1.-7. med undervisningskompetanse i norsk, matte og engelsk jfr opplæringsloven og forskrift. Fordypning eller videreutdanning i spesialpedagogikk på høgskole/universitetsnivå.Erfaring med barn med spesielle behov. Erfaring fra kommunikasjonsopplæring med barn med spesielle behov.Personlige EgenskaperVi ser etter deg som: har et engasjement og glød i arbeidet med barn med funksjonshemminger/spesielle behov. utvikler positiv og støttende relasjon til den enkelte eleven og grupper/klasser av elever. har tydelige forventninger til elevene og er ambisiøse på elevenes vegne, både faglig og psykososialt. har evne til å arbeide i lærerteam og i et fellesskap om læring. har god kommunikasjonsevne med foresatte. har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. ser verdien av godt tverrfaglig samarbeid.Vi tilbyrBenterud skole har et godt arbeidsmiljø med bred og god kompetanse blant de ansatte. Som lærer i Lørenskog kommune vil du få være med i et godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem. Vi har nettverk og prosjektdeltakelse på tvers av skolene og målrettede kompetansehevingstiltak for våre ansatte. Vi er en IA-bedrift som tilbyr helsefr

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Akershus.

Ver 430 ofertas de trabajo en "Akershus" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/06/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Lørenskog kommune.

Dirección: 1473 LØRENSKOG.

Ver las 826 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Kontaktlærer - Huseby skole. Noruega, 20 Ago. 2017.

Lærer. Noruega, 19 Ago. 2017.

Undervisningsstilling - Gamlebyen skole. Noruega, 19 Ago. 2017.

Tilkallingsvikar (Ref.nr. 271). Noruega, 19 Ago. 2017.

Tysklærer på ungdomstrinnet - Manglerud skole 1-10. Noruega, 13 Ago. 2017.

Pedagog. Noruega, 13 Ago. 2017.

Undervisningsstilling (Ref.nr. 270). Noruega, 13 Ago. 2017.

Ringevikar Brannfjell skole - Brannfjell skole. Noruega, 13 Ago. 2017.