Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

úředník/úřednice životního prostředí, Úředníci jinde neuvedení

Ofertas de Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes en Jihočeský kraj (República Checa)Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes.
Úředníci : Ostatní úředníci : Ostatní úředníci : Úředníci jinde neuvedení.

Descripción de la oferta de trabajo:
Tajemnice Městského úřadu Vodňany vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo úředníka /úřednice odboru životního prostředí Druh práce: referent/ka odboru životního prostředí- komplexní agenda ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, vody a agenda odpadového hospodářství Místo výkonu práce: Vodňany Doba výkonu práce: na dobu určitou- zástup za MD Platové podmínky: platová třída 10 dle NV č.564/2006 Sb., - příloha č. 4 Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: nejdříve od 01.08.2017 Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - občan ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR se znalostí českého jazyka - způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, věk minimálně 18 let - Požadavky: - vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu zaměřeném na vodohospodářství, stavebnictví, ochranu životního prostředí - znalost legislativy, zejména zákona o obcích, správní řád, zákon o odpadech, zákon o životním prostředí, o vodách, přestupkový zákon, aj. - předchozí praxe v oboru a ve veřejné správě vítána - dobré komunikační a organizační schopnosti - spolehlivost a samostatnost, pečlivost a schopnost vyjednávání a argumentace, - časová a pracovní flexibilita - schopnost týmové spolupráce - schopnost práce s mapovými podklady, čtení v katastrálních mapách, orientace v projektové dokumentaci - ochota k práci v terénu, ochota hledat řešení - řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič/ka - velmi dobrá znalost práce s PC Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany nebo odevzdejte na podatelně MěÚ nejpozději do 23.06.2017. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MěÚ. Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení – úředník odboru životního prostředí“. Bližší informace o výběrovém řízení poskytne vedoucí odboru životního prostředí Ing. Aleš Hutař na tel. 383 379 170. Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky: - jméno, příjmení, titul - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana) - datum a podpis V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail. Povinné přílohy přihlášky: - strukturovaný životopis - výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce, u cizích státních přísl

Servicio de empleo de origen: MPSV, Servicios Públicos de Empleo, República Checa.

País del trabajo: República Checa.

Región: Jihočeský kraj.

Ver 239 ofertas de trabajo en "Jihočeský kraj" (República Checa).

Fecha de inicio: 31/07/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.

Salario: 17100.0 CZK mínimo y 25740.0 CZK máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar el puesto:
Ing. Aleš Hutař

Empresa: Město Vodňany.

Contacto: Ing. Aleš Hutař

Teléfono: +420 383 379 170.

Ver las 119 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

referent(ka) úseku strategického rozvoje, Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu. República Checa, 06 Ago. 2017.

Probační úředník/úřednice, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 30 Jul. 2017.

Referent/ka managementu produktu pro rusky mluvící země, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 29 Jul. 2017.

REFERENT/KA ODBORU DOPRAVY - ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ/KA , Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy. República Checa, 27 Jul. 2017.

Odborný rada oddělení dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení, Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy. República Checa, 27 Jul. 2017.

referent/referentka odboru kanceláře starosty - krizové řízení, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 16 Jul. 2017.

Pracovník zásobování, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 15 Jul. 2017.

ÚŘEDNÍK/CE ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU , Úředníci jinde neuvedení. República Checa, 13 Jul. 2017.