Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Økonomi- og personalkonsulent - Helse- og velferdskontor Midtbyen og Østbyen

Empleo en Noruega (Sør-Trøndelag) de Tenedores de librosClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas : Tenedores de libros.
Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Financial and mathematical associate professionals : Accounting associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

 Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Ved Helse- og velferdskontor Midtbyen og Østbyen er det ledig en fast 100 % stilling som økonomi- og personalkonsulent. Stillingen vil fra 01.01.2018 bli overført til NAV Midtbyen og Østbyen.Fram til 01.01.18 vil stillingen være plassert på Helse- og velferdskontor Midtbyen og Østbyen, med arbeidssted på Bassengbakken 1. NAV Midtbyen og Østbyen slås sammen fra 01.01.2018 og flytter til nye lokaler på Falkenborg. Kontoret vil ha ca 200 ansatte fra både stat og kommune. Fra 01.01.2018 vil stillingen bli lagt i en egen administrasjonsavdeling i det nye felles NAV-kontoret. Noe oppgaveløsning på tvers av stat og kommune vil måtte påregnes i NAV.Vi søker etter en medarbeider som er en bidragsyter inn i miljøet vårt. Vi ønsker en person som tenker modig, utfordrer åpent og handler kompetent. Du må være en type som takler høyt aktivitetsnivå, er strukturert og ha evne til å løse oppgaver som strekker seg over tid. I tillegg vil det stadig dukke opp oppgaver som forventes å løses raskt. Du bør derfor inneha personlige egenskaper som fleksibilitet og omstillingsevne.Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for at oppgaver som omhandler lønn, fravær, kontrakter og ansettelser blir utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
 • Fakturabehandling
 • Budsjett, regnskapsoppgaver, kontrolloppgaver og prognosearbeid
 • Ulike støttefunksjoner som gjelder kontorets oppgaver
 • Lederstøtte ved måneds-, tertial- og årsrapportering
 • Bistå ledelsen i støtte og oppfølging av medarbeidere når det gjelder praktiske spørsmål, arbeidsforhold, sykefravær, permisjoner og ved tilsettingsprosesser.
 • E-Handel, varebestillinger
 • Arkiv og post
 • Andre merkantile oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på bachelor nivå, eventuelt relevant erfaring/realkompetanse
 • Gode kunnskaper og erfaring fra regnskap, økonomi og personalarbeid
 • Gode IT-ferdigheter og excel-kunnskaper
 • Kjennskap til Trondheim kommunes interne fagsystemer som Bluegarden, ESA og ERV er ønskelig
Utdanningsretning
 • Økonomi
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Personlige Egenskaper